Aktualności

Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez pracodawców zatrudniających co najmniej dwudziestu pracowników

Tematyka związana z zakładowymi funduszami świadczeń socjalnych (dalej: fundusz) uregulowana została przez ustawodawcę w ustawie z dnia 4 marca 1994 r.

czytaj więcej >>

Dochodzenie roszczeń pieniężnych na terytorium Unii Europejskiej

Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej i tzw. „otwarcie granic” mocą porozumienia z Schengen..

czytaj więcej >>

Przestępstwo stalkingu i ochrona prawna ofiar

Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 25 lutego 2011 r. ustanowiła w art. 190a nowe – nieznane dotąd w Polsce..

czytaj więcej >>

Reprezentacja w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

W dzisiejszych czasach jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej.

czytaj więcej >>

Opłata likwidacyjna w „polisolokatach”

„Polisolokaty” to produkty łączące elementy umowy ubezpieczenia osobowego z umową inwestycyjną.

czytaj więcej >>

Trust cypryjski jako metoda transferu kapitału

Czym jest TRUST? Sama nazwa przedmiotowego tworu prawnego kojarzy się..

czytaj więcej >>